top of page

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਪੀ ਮਿਆਰ

ਸਕੂਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ - ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ - ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ।

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀ ਵਾਈਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੋਡ) ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਤਿਆਰੀ

ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਉਹਨਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਕੂਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। .  ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

 

ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਿਆਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ-ਵਿਆਪੀ ਸਕੂਲ ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟ ਗਾਈਡ ਪੜ੍ਹੋ

bottom of page